قوانین و مقررات سرویس خواب ساجدی

از نظر حقوقی فرشگاه سرویس خواب ساجدی به عنوان فروشنده و کاربر اینترنتی سفارش دهنده به عنوان خریدار تلفی می شوند. ارزش کالا های سفارش داده شده طبق قیمت سایت محاسبه شده و شامل کلیه مالیات ها و عوارض فروش خواهد بود. مکان تحویل کالا ، مکانی است که مشتری در سایت درج می کند. در صورت عدم حضور سفارش دهنده در مکان تعیین شده این فروشگاه هزینه های مربوط را از خریدار طلب خواهد نمود-هرگونه نقض و یا عیب فنی باید در لحظه تحویل سفارش به متصدی تحویل کالا اعلام و کالا مرجوع گردد در صورت بروز اختلاف بین طرفین دادگاه رسیدگی به جرائم رایانه ای صلاحیت ورود به دعوا را دارند.

خریدار موظف است مبلغ سفارش را هنگام تحویل کالا (در صورت انتخاب نقدی ) بپردازد در صورت عدم پرداخت فروشگاه حتی فسخ معامله را خواهد داشت .

کلیه تصاویر و خدمات ،لوگوها ،گرافیک و اسناد و اصلاعات و تولیدات متعلق به سایت فروشگاه سرویس خواب ساجدی می باشد و هر گونه نشر مجدد توزیع و کپی کردن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی غیر مجازی باشد

*به محض پذیرش عضویت شما در سایت فروشگاه مجازی سرویس خواب ساجدی  ،عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط مقررات سایت بوده و متعهد هستید آنها را رعایت کنید.